• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไก การส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายอิบรอเฮม แวฮามะ นิติกร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

 

ลงวันที่ 16 ก.ย. 2565 15:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 189 คน