• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา สอนงาน Coaching Techniques เจ้าหน้าที่ (ใหม่)

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching Techniques นายอดินันท์ ภาคภูมิ นายสมพร ณ นคร เจ้าหน้าที่ (ใหม่) ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อการรายงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และงาน ๕ ส สอนโดย นางสาววรรนีดา กุตงกือเด็ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 16 ก.ย. 2565 15:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 200 คน