• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรม Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings

 

ลงวันที่ 22 ก.ย. 2565 14:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 270 คน