• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา และกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 22 ก.ย. 2565 14:49 น.

จำนวนผู้อ่าน 278 คน