• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้บริการประชาชนปรึกษากฎหมาย เรื่องการฉ้อโกง ๑ ราย พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ยุติธรรมใส่ใจ

 

ลงวันที่ 23 ก.ย. 2565 16:22 น.

จำนวนผู้อ่าน 269 คน