• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชุมกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ประชุมกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565 14:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 189 คน