• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้บริการประชาชน ดังนี้ ๑. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเรื่องถูกฟ้องคดีอาญา จำนวน ๑ ราย และ ๒. รับคำขอกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ยุติธรรมใส่ใจ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565 22:04 น.

จำนวนผู้อ่าน 173 คน