• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน ในหัวข้อการให้บริการทางโทรศัพท์ และการให้บริการผ่าน ออนไลน์แพลตฟอร์ม

 

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนาง มูรนี หมัดบิลเฮด นางสาวชลธิชา ชูทอง นิติกร นางสาวณภลดา กลับจันทร์นักวิชาการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน ในหัวข้อการให้บริการทางโทรศัพท์ และการให้บริการผ่าน ออนไลน์แพลตฟอร์ม ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี

 

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2565 13:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 183 คน