• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา จัดทำบอร์ดเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕

 

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดทำบอร์ดเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

 

 

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2565 14:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 176 คน