• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการ ที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน ในหัวข้อการแก้ปัญหา

 

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนาง มูรนี หมัดบิลเฮด นางสาวชลธิชา      ชูทอง นิติกร นางสาวณภลดา กลับจันทร์ นักวิชาการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน ในหัวข้อการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี

 

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2565 10:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 268 คน