• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจัดป้ายนิเทศ ลงบทความวันพระราชทานธงไตรรงค์และกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ชั้น ๖ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ถนนสิโรรสตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2565 11:52 น.

จำนวนผู้อ่าน 232 คน