• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา

 

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2565 16:05 น.

จำนวนผู้อ่าน 267 คน