• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีม JUSTICE CARE เข้าพบนายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ โดยผ่านนวัตกรรมแอป JUSTICE CARE ณ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

 

ลงวันที่ 29 ก.ย. 2565 16:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 266 คน