• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

เข้าใจการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นง่ายๆ ใน 1 นาที

 

กฎหมายน่ารู้ 37 : เข้าใจการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นง่ายๆ ใน 1 นาที

รู้หรือไม่ เวลาที่เราดูข่าวอาชญากรรม ข่าวการจับกุมคนร้าย หรือ ผู้เสียหายเข้าแจ้งความในคดีต่างๆ >>เรารู้ไหมว่า ขั้นตอนต่อจากนั้นจะมีการดำเนินการอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้น หรือต้องผ่านกระบวนการ หน่วยงานอะไรบ้าง คดีต่างๆเหล่านี้ถึงจะจบและสิ้นสุดลง

หลายคนอาจจะรู้ หรือรู้บ้างอาจจะไม่ละเอียดมาก ยกเว้นคนที่ทำงานและเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆ เช่น ทนาย ตำรวจ อัยการ ศาล เป็นต้น

เราสำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอเสนอ infographic เพื่อเข้าใจการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้น ฉบับง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ใน 1 นาที

เพราะหลังจากที่ทุกคนเข้าใจขั้นตอน และมองภาพรวมออกแล้วนั้น ขั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยเราในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่ ทนาย เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม อัยการ และศาล ทั้งการให้คำปรึกษา การแจ้งสิทธิ และการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีต่างๆ ต่อไป

#เข้าใจการดำเนินคดีอาญาง่ายๆ #กฎหมายอาญา #สำนักงานกิจการยุติธรรม #WeAreOJA #อินโฟกราฟิก #สังคมเคารพกฎหมาย #cultureoflawfulness 

 

เครดิต สำนักงานกิจการยุติธรรม https://www.facebook.com/weareoja/photos/a.664480593637716/1376069082478860/

ลงวันที่ 30 ก.ย. 2565 15:11 น.

จำนวนผู้อ่าน 186 คน