• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ณ วัดมหายานกาญจนมาสฯ (อ) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายสมพร ณ นคร นักวิชาการยุติธรรม นางนวลฉวี สิทธิศักดิ์ พนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ณ วัดมหายานกาญจนมาสฯ (อ) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 3 ต.ค. 2565 13:12 น.

จำนวนผู้อ่าน 174 คน