• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา/ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่องสถานการณ์โควิด - การฉีดวัคซีนโควิด, การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ, การปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย, การเดินทางเข้าออกด่านพรมแดนเบตง, ผลผลิตภาคการเกษตร, การจัดเก็บรายได้ประจำเดือน, ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, การจัดงานประเพณีชักพระสองแผ่นดิน (ไทย-มาเลเซีย) และการทอดกฐินวัด/ที่พักสงฆ์ในอำเภอเบตง ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 3 ต.ค. 2565 15:30 น.

จำนวนผู้อ่าน 206 คน