• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีจำเลยและกรณีผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีจำเลยและกรณีผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex Meetings

 

ลงวันที่ 4 ต.ค. 2565 12:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 181 คน