• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน Justice Care

 

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Justice Care ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 5 ต.ค. 2565 16:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 244 คน