• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และพร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care

 

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ได้ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ๒ ราย

๒. รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ๑ ราย พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 4 พ.ย. 2565 18:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 186 คน