• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน หัวข้อ การสื่อสารและการให้คำแนะนำ

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา     มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน หัวข้อ การสื่อสารและการให้คำแนะนำ ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 23 พ.ย. 2565 20:22 น.

จำนวนผู้อ่าน 57 คน