• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และพร้อมแนะนช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๕ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรม และนิติการ ให้บริการประชาชนปรึกษากฎหมาย เรื่อง​ผิดสัญญา จำนวน ๑ ราย พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ยุติธรรมใส่ใจ

ลงวันที่ 28 พ.ย. 2565 17:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 150 คน