• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ โดยได้นำปิ่นโตและปัจจัยถวายพระ ณ วัดตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2565 22:50 น.

จำนวนผู้อ่าน 121 คน