• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา จัดบอร์ดเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดบอร์ดเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2565 22:02 น.

จำนวนผู้อ่าน 118 คน