• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และพร้อมแนะนช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนจำนวน ๑ ราย กรณี สัญญาจ้างทำของ พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ยุติธรรมใส่ใจ

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2565 22:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 114 คน