• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ         กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ  ณ เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2565 20:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 101 คน