• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม "ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับคำปรึกษากฎหมาย การยื่นคำขอรับบริการผ่าน Application Justice Care สายด่วนกระทรวงยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ และช่องทางอื่นๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ภายใต้กิจกรรม "ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน" จำนวน ๕๐ คน ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2565 17:02 น.

จำนวนผู้อ่าน 154 คน