• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสังเกตการณ์กิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสังเกตการณ์กิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)  และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในต่างประเทศ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญญาติ  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2565 12:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 144 คน