• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนาซอรี กะมะอดุลภักดี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่หนึ่ง ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 09:53 น.

จำนวนผู้อ่าน 141 คน