• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมาย นางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 10:48 น.

จำนวนผู้อ่าน 149 คน