• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือ "ร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง" ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 11:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 159 คน