• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง รายการคุยเฟื่อง เรื่องการคลัง หัวข้อวิชา "ภาพรวมของการปฏิบัติงานในระบบ E-GP"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวจุฑารัตน์ ยุทธ์ธนอุดม นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวมยุรา ขนาดผล นักวิชาการยุติธรรม เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook live "รายการคุยเฟื่อง เรื่องการคลัง“  หัวข้อวิชา "ภาพรวมของการปฏิบัติงานในระบบ E-GP"  ผ่าน Facebook สำนักงานการคลังจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 13:04 น.

จำนวนผู้อ่าน 165 คน