• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ JFS และระบบ JFP สำหรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางมูรนี หมัดบิลเฮด นักวิชาการยุติธรรม และนางสาวนูรียะห์ ซา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ JFS และระบบ JFP สำหรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 14:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 162 คน