• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชุมพิจารณาผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ประชุมพิจารณาผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยะลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 17:17 น.

จำนวนผู้อ่าน 165 คน