• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม "ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ณ ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม จังหวัดยะลา และช่องทางการให้บริการประชาชนผ่าน Application Justice Care เพื่อมอบเป็นของขวัญ  ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ภายใต้กิจกรรม "ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน" จำนวน ๕๐ คน  ณ ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 21:50 น.

จำนวนผู้อ่าน 159 คน