• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข” หัวข้อ งานสนุก หยุดละเมิด

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวอามนะห์ อาแย เข้าร่วมกิจกรรม “ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข” หัวข้อ งานสนุก หยุดละเมิด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

ลงวันที่ 13 มี.ค. 2566 23:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 28 คน