• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ  ณ วัดหลักห้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 16 มี.ค. 2566 15:06 น.

จำนวนผู้อ่าน 56 คน