• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ JF Portal

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางมูรนี หมัดบิลเฮด นักวิชาการยุติธรรม และนางสาวนูรียะห์ ซา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ JF Portal  รูปแบบออนไลน์แอปพลิเคชัน (Webex Meeting )

 

ลงวันที่ 19 มี.ค. 2566 10:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 80 คน