• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา จัดประชุมตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด

วันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ            และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา จัดประชุมตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 19 มี.ค. 2566 10:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 93 คน