• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566 15:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 88 คน