• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 06.30 น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายนาซอรี กะมะอดุลภักดี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566 16:43 น.

จำนวนผู้อ่าน 96 คน