• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา


 

 

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2566 17:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 46 คน