• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสุกรี สะมะแอ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2566 17:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 44 คน