• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจสำนักงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจสำนักงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ตามโครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


 

 

 

 

 

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2566 17:47 น.

จำนวนผู้อ่าน 52 คน