• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

เป็นองค์กรขับเคลื่อนบูรณาการงานยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565 15:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 477 คน