• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สินสมรส

 

• นายจง สมรสกับ นางจาด ระหว่างนั้น
• นายจงถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1
• เงินที่ได้มาจำนวน 6 ล้านดังกล่าว ถือเป็น "สินสมรส"

#สินสมรส #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : ทรัพย์สินที่สามีกับภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกัน มีดังนี้

1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
2. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้มาโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือ ในระหว่างที่สมรส โดยพินัยกรรมหริอหนังสือให้นั้น ระบุว่าเป็นสินสมรส
3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของทรัพย์สินส่วนตัว

 

cr.สำนักงานกิจการยุติธรรม

https://www.facebook.com/weareoja/photos/pcb.5265782926840770/5265771676841895

 

ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 10:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 294 คน