• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการบริการประชาชนผ่าน Application Justice Care

 

 

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการบริการประชาชนผ่าน Application Justice Care  แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน ๒๓๒ คน

 

 

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2565 19:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 199 คน