• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ ๗

 

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อเรื่อง การสร้างนวัตกรรม แนวคิดในการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดย ผู้แทนจากภาคประชาชนสังคม ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565 15:46 น.

จำนวนผู้อ่าน 246 คน