• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชุมชี้เเจงการใช้งานแอปพลิเคชัน Justice Care เเก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาประชุมชี้เเจงการใช้งานแอปพลิเคชัน Justice Care เเก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๑๘ ศูนย์ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 26 ส.ค. 2565 15:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 244 คน