• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ๕ ส Big cleaning day ครั้งที่ ๑๒

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ๕ ส Big cleaning day ครั้งที่ ๑๒ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยปฏิบัติการตาม ส๑ = สะสาง ส๒ = สะดวก และ ส๓ = สะอาด ตามพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 26 ส.ค. 2565 15:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 238 คน