• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการบริการประชาชน ผ่าน Application Justice Care แก่ประชาชนบ้านตะโล๊ะ

 

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการบริการประชาชนผ่าน Application Justice Care  แก่ประชาชนบ้านตะโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  จำนวน ๕๑ คน

 

ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565 23:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 182 คน